top of page

PERSONDATAPOLITIK


Kære nyhedsbrevsmodtager/kunde


Vi følger gældende EU-lov: General Data Protection Regulation (forkortet GDPR).


Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved, at vi beskytter de oplysninger, du deler med os – uanset om du modtager vores nyhedsbrev(e), eller har bestilt workshop, smagning eller et VIP-event. Vores databeskyttelsespolitik vil løbende holdes opdateret, sådan at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og er tilpasset vores måde at drive forretning på.

 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på info@ginstinct.dk.


1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?


Voigt & Hansen ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:
Ginstinct
v/Voigt & Hansen ApS
Kirke Værløsevej 26, 1
3500 Værløse


CVR-nr.: 29184062
Telefon: 60660919
Mail: info@ginstinct.dk


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Vi registrerer følgende oplysninger om dig i nedenstående tilfælde:

 • Nyhedsbreve: Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrev opbevarer vi navn og mailadresse. Hvis du framelder dig nyhedsbrevet via mail til info@ginstinct.dk bliver dine data slettet med det samme. Ved tilmelding af nyt nyhedsbrev skal du indtaste relevante data på ny.

 • Ved workshop, smagning og event-bestilling: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

 • Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne er som følger:

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev sker således, at vi kan sende dig relevant information.

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med bestilling af workshop, smagning eller et VIP event sker med det formål at kunne levere din vare og afvikle arrangementet som planlagt samt at kunne fremsende faktura/kvittering.

 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

  • Når vi anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

 • Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

 • Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder afholdelse af arrangement.


3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler kun almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante medarbejdere, rådgivere og databehandlere, herunder regnskabspersonale. I tilfælde af køb af fysiske varer overdrager vi dine kontaktoplysninger til det transportfirma, der skal levere varerne.


5. Opbevaring af dine personoplysninger
Ift.  opbevaring af dine personoplysninger lægger vi vægt på, hvor længe vi har behov for oplysningerne, dels i forhold til den service, vi gerne vil yde til dig som kunde, dels i forhold til lovgivningskravene.
I forhold til vores arrangementer, opbevarer vi navne, adresser og mailadresser på vores kunder i maksimalt 1 år efter afholdelse. Hvis kunder har tilmeldt sig nyhedsbrev vil oplysninger opbevares så længe, at kunder er tilmeldt. Ved afmeldelse vil data blive fjernet straks.


6. Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har i visse tilfælde, medmindre du har afgivet et forudgående samtykke hertil, ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering. Bemærk dog, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på info@ginstinct.dk.


7. Hvordan sikrer vi dine personlige oplysninger?
Vi har hos Ginstinct indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Derfor har kun de medarbejdere, der reelt har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, adgang til disse.
Fysisk materiale opbevares aflåst og uden adgang for uvedkommende. Derudover er der etableret de fornødne interne procedurer, som skal sikre, at Ginstinct er i stand til hurtigt at reagere, hvis der mod forventning skulle ske brud på persondatasikkerheden.

 

8. Kontakt og klage
Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan vi anvender dine personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte os, således at vi kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt.


Du kan kontakte vores dataansvarlige på info@ginstinct.dk.


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Denne politik er gældende fra den 25. maj 2018.


 

bottom of page